De boerderij

Wij zien het als een geweldige uitdaging om dit familiebedrijf, samen met onze drie kinderen, op deze manier voort te zetten. Wij hopen U graag bij ons te ontmoeten.

Boerderij De Annahoeve – De Moer wordt geëxploiteerd door familie Hazenberg.

Al generaties lang is de boerderij in handen van de familie Hazenberg. Een kort overzicht van de rijke historie van De Annahoeve – De Moer.

Omstreeks 1930

Opa en oma Hazenberg-Peeters verhuizen vanuit Oosterhout naar De Moer. Ze richtten de boerderij op met de voor toen gebruikelijke gemengde bedrijfsvoering: zowel koeien als varkens. Ze bezaten destijds 17 ha landbouwgrond.

Omstreeks 1967

Het bedrijf wordt overgenomen door Paul & Annie Hazenberg-Moonen. Al snel werd besloten tot het bouwen van een ligboxen stal. Door de jaren heen werd de boerderij uitgebreid tot de huidige omvang van 55 ha en 115 koeien met 60 stuks jongvee.

In 2022


Paul en Ingrid Hazenberg-Jansen nemen het bedrijf in 2004 over. In 2013 wordt een serrestal gebouwd. En in 2018 wordt de boerderijwinkel verplaatst.

In 2022 zijn we in omschakeling om onze boerderij natuur-inclusief te maken. . Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk rekening houden met de natuur. Dit doen we door kringlooplandbouw toe te passen. Concreet wil dat zeggen dat ze meer natuur aanplanten om zo de biodiversiteit te helpen.

Wij geloven in het feit dat er teveel fossiele brandstoffen verbruikt worden. Soms zegt men dat er de afgelopen 100 jaar net zoveel werd verbruikt als de miljoen jaren daarvoor. Wij denken dat Natuur Inclusief een antwoord hierop is vanuit de landbouw. Zo gaan we minder kunstmest en soja gebruiken. Voor de productie en transport hiervan zijn veel brandstoffen voor nodig. We gaan meer werken aan kringlooplandbouw.

Wij zien het als een geweldige uitdaging om dit familiebedrijf, samen met onze drie kinderen, op deze manier voort te zetten. Wij hopen U graag bij ons te ontmoeten.

De Familie
shopping-cart
Chat openen
1
Hallo,
Kunnen wij je ergens bij helpen?